Koop je tickets

Vereniging

De Vereniging

Het Oranjecomité in Katwijk aan den Rijn is al geruime tijd actief als in 1913 toch de behoefte ontstaat aan een Oranjevereniging. Vooral na de viering van honderd jaar onafhankelijkheid wordt die behoefte voelbaar. Er wordt een voorlopig comité samengesteld, bestaande uit de heren P.J. Alkemade, H. de Boer, H.J. Bokhorst, J. Hueting, Jac. Meijer, J. Minnee Chr. Zn., W. Schoneveld, H. Snel en C. van Tol.

Dit comité belegt een vergadering in logement De Roskam die door vijftig ingezetenen van Katwijk aan den Rijn wordt bezocht. En zo wordt op 15 oktober 1913 de Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn opgericht. In de oprichtingsvergadering in De Roskam, wordt huisarts J. Hueting tot voorzitter gekozen.

De afgelopen honderd jaar is de rol van de Oranjevereniging in ons dorp steeds groter geworden. Eens een kleine vereniging, die de aanhankelijkheid van de inwoners van Katwijk aan den Rijn aan het Huis van Oranje wilde laten zien met eenvoudige feesten. We kunnen zeggen dat Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn nog steeds een enthousiaste vereniging is die er naar streeft professioneel en eigentijds te zijn. De vereniging probeert zoveel mogelijk mensen, zo niet iedereen, binnen onze samenleving bij de verschillende activiteiten te betrekken. De evenementen die de Oranjevereniging organiseert zijn voor iedereen en alle leeftijden, grofweg verdeeld in acht hoofdgroepen: Kinderen, Tieners, Jongeren, Midden groep, Senioren, Gehandicapten, Bewoners van de fasehuizen en de Bewoners van de verzorgingstehuizen. In honderd jaar is er veel met de vereniging gebeurd. Er waren hoogte- en dieptepunten. De afgelopen jaren kenmerken zich door groei. Groei in de vorm van bestuur omvang, programmering, aantallen medewerkers, automatisering en huisvesting. Daarbij worden de behoeften en de doelstelling niet uit het oog verloren. Het succes van de Oranjevereniging kenmerkt zich door “samenwerking”. Samenwerking met andere verenigingen, de lokale overheid, bedrijven en eigenlijk iedereen die op een positieve manier een bijdrage wil leveren aan de gezelligheid en saamhorigheid in ons dorp. De Oranjevereniging organiseert het jaar rond een scala aan activiteiten die zijn ondergebracht in een Voorjaarsprogramma, de Najaarsfeesten en het Winterprogramma. Dit alles wordt mogelijk door de inzet van 475 vrijwilligers en de financiële bijdrage van 2.600 leden en ruim 300 ondersteunende bedrijven. Over belangstelling voor de georganiseerde evenementen heeft de Oranjevereniging niet te klagen. Het Winterprogramma wordt bezocht door zo’n 7.000 mensen, waarvan 1.000 deelnemers. Het Voorjaarsprogramma kent 3.000 deelnemers en 10.000 bezoekers en tenslotte doen er zo’n 6.000 personen actief mee met de Najaarsfeesten, welke door 85.000 mensen wordt bezocht.

X