Koop je tickets

Vereniging

Het bestuur van de vereniging wordt jaarlijks gekozen in de algemene ledenvergadering en bestaat uit 16 bestuursleden, waaronder een voorzitter, penningmeester en secretaris. Voor de uitvoering van de activiteiten worden de bestuursleden bijgestaan door zo’n 250 tot 350 vrijwilligers, die allen naar specialisme een bijdrage leveren. Het financieel beheer van de vereniging is ondergebracht in een stichting waarin een aantal bestuursleden van de vereniging zijn afgevaardigd en als zodanig een meerderheid vormen.

Ook participeren een aantal bestuursleden in de stichting Bevordering Centrale festiviteiten Katwijk (BCK), een stichting die een samenwerkingsverband is tussen de twee Oranjeverenigingen van Katwijk en zich hoofdzakelijk richt op het organiseren van activiteiten ter promotie van de gemeente Katwijk en haar bedrijfsleven. In dit kader heeft het BCK van het gemeentebestuur van Katwijk onder andere de opdracht gekregen voor de organisatie van de viering van 50 jaar bevrijding, de Nationale Visserijdagen, het Millenniumfeest Katwijk 2000plus en de ontvangst van de Koninklijke familie op 29 april 2000.

Naast het BCK is door de Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn geanticipeerd op de ontwikkelingen m.b.t. de gemeentelijke herinrichting en is er een samenwerkingsverband opgericht tussen de Oranjeverenigingen Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg.

X