Koop je tickets

Sponsoring

De sponsorgroep, die bestaat uit ca. 200 bedrijven en instanties, draagt Katwijk aan den Rijn een zeer warm hart toe. Als een uiting van maatschappelijk verantwoord ondernemen ondersteunen zij de activiteiten die de Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn ten behoeve van het algemeen belang organiseert. Via de Oranjevereniging tonen deze bedrijven de betrokkenheid bij het reilen en zeilen in het Rijndorp.

De sponsorgroep bestaat uit een tweetal categorieën, zoals de Hoofdsponsors en Sponsors. Dit alles naar rato van de ondersteuning die een bedrijf of instantie de Oranjevereniging biedt. Als tegenprestatie kunnen speciale arrangementen worden afgesproken en kunnen op de specifieke wensen van een sponsor worden afgestemd.

    X