Koop je tickets

Route Parade 75 jaar vrijheid

Defilé

75 jaar vrijheid

Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg

Op 5 mei vieren we dat we in Nederland in vrijheid leven. We vieren dat we in 1945 bevrijd zijn van de Duitse bezetting in Europa en de Japanse bezetting in Azië en dat we sindsdien in het Koninkrijk der Nederlanden vrij zijn van oorlog en onderdrukking.
5 mei is ook een dag om ons te bezinnen op het belang van vrijheid en ons te realiseren dat vrijheid kwetsbaar is. Voor de vrijheid in Nederland hebben velen gevochten en zelfs hun leven gegeven.

In 2020 willen we ook in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg 75 jaar vrijheid groots vieren, onder andere middels het” Defilé 75 jaar vrijheid”.

De basisscholen zullen invulling geven aan zes praalwagens, middels het beschilderen van houten tanks, jeeps en soldaten.

De Parade zal voorts bestaan uit zo’n 65 historische militaire voertuigen uit de Tweede Wereloorlog en de periode daarna. De Koninklijke Landmacht zal medewerking verlenen aan de parade, onder meer door pelotons af te vaardigen die meemarcheren.  In de Parade zullen 12 muziekkorpsen zorgdragen voor de muzikale omlijsting, waaronder militaire muziek en pipes and drums. Ook de  veteranen uit Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg zullen deelnemen aan de parade. Er wordt een defileerpunt ingericht op de Zeeweg, op dit defileerpunt zal een officier van de Koninklijke Landmacht en de burgemeester het defilé afnemen. Geallieerde veteranen en andere gasten zullen het Defilé en de fly past vanaf de tribune gadeslaan.

De Parade zal starten vanuit het Duijfrak in Valkenburg en om 10:00 uur aankomen in de Hoofdstraat en vervolgens door Rijnsburg te gaan. Van 12:00 uur tot 13:30 uur staan de deelnemers stil op de Rijnstraat in Katwijk aan den Rijn voor een lunchpauze waarna de route zich voortzet over de Boslaan, Varkevisserstraat, Boulevard en tenslotte de Zeeweg. Nabij het gemeentehuis zal het defileerpunt gepasseerd worden. Bij het gemeentehuis zal de gehele dag muziek te beluisteren zijn van verschillende orkesten en op de Zeeweg  zal een grootse braderie gehouden worden.  

De organisatie zal in handen zijn van Stichting OV KRV. Bestaande uit de vier Oranjeverenigingen uit Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. In samenwerking met Gemeente Katwijk.

Route Parade 75 jaar Vrijheid, Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg

09:00 uur        Formeren parade Hoofdstraat Valkenburg

10:00 uur        Vertrek parade

10:45 uur        Sandtlaan Rijnsburg

                        Langevaart

                        Tulpenstraat

                        Johannes Poststraat

                        Brouwerstraat

                        Oegstgeesterweg

                        Sandtlaan

12:00 uur        Rijnstraat Katwijk aan den Rijn

13:30 uur        Rijnstraat vertrek Katwijk aan Zee

                        Zeeweg

                        Kon. Julianalaan

                        Boslaan

                        Meeuwenlaan

                        Varkevisserstraat

                        Boulevard

                        Wilhelminastraat

                        Tramstraat

                        Zeeweg

15:00 uur        Defileerpunt

                        Zeeweg

                        Kon. Julianalaan

                        Zeeweg

15:30 uur        Rijnstraat Einde Defilé

Beschikt u over een militair voertuig en wilt u meerijden in deze parade, dan kunt u zich aanmelden via info@oranjeverenigingkatwijk.nl

X