Koop je tickets

Start voorbereidingen Najaarsfeest 2022, ondanks grote zorgen evenemententerrein.

Oranjevereniging Katwijk a/d Rijn start met voorbereidingen Najaarsfeest 2022 ondanks grote zorgen over beschikbaarheid evenemententerrein Duinvallei

Als gevolg van de wereldwijde pandemie heeft de Oranjevereniging twee achtereenvolgende jaren geen, volledig, Najaarsfeest  kunnen organiseren. Alhoewel de huidige besmettingsgraad erg hoog is lijkt het erop dat de versoepeling van maatregelen steeds verder uitgebreid gaan worden en er weer een voorzichtige stip op de horizon gezet kan worden zodat het komende najaar weer een ‘ouderwets gezellig’ Najaarsfeest kan worden beleefd en gevierd. Diverse commissies zijn intussen vol frisse moed en hoop gestart met de voorbereidingen.

Laatste editie Oranjerock?

Helaas is het bestuur van de Oranjevereniging (OV) Katwijk aan den Rijn onlangs overvallen door de plannen voor de busbaan langs de Duinvallei. Het recente voorstel van de provincie gaat namelijk ten koste van een groot deel van het evenemententerrein van de Oranjevereniging in de Duinvallei. De OV is nooit in die plannen gekend en werd pas daags voor het besluit van het college om daaraan mee te werken op de hoogte gesteld. Deze totaal nieuwe en onbekende variant zorgt ervoor dat het gebied van de Duinvallei en de evenementenlocatie fors kleiner maakt. Het resultaat daarvan is dat de Oranjevereniging haar festiviteiten niet meer kan uitvoeren zoals gebruikelijk. Evenementen zoals Oranjerock, Oranjedance en de Mega spektakelrace zouden hierdoor ernstig in het gedrang kunnen komen en hoogstwaarschijnlijk geen doorgang meer kunnen vinden door dit voorstel.

Door deze plannen wordt de vereniging ernstig geraakt in de kern van haar activiteiten. Naast grote verbazing overheerst vooral het gevoel van teleurstelling over de aanpak van dit project door de Gemeente Katwijk.  Van enige vorm van openheid en goede communicatie is hier totaal geen sprake geweest. De OV Katwijk aan den Rijn richt zich daarom tot de gemeenteraad en wil graag snel duidelijkheid over de nabije toekomst, en het gebruik van de Duinvallei, om zodoende een gezellig

en traditioneel volksfeest voor de inwoners van Katwijk voor de komende jaren te kunnen waarborgen.

X