Koop je tickets

Oranjedance- en rock en andere evenementen van het Najaarsfeest gecanceld

Katwijk aan den Rijn, 06 augustus 2021; na het besluit van het kabinet ten aanzien van het beperken van de eendaagse festivals/evenementen, in het kader van de COVID-19 maatregelen, heeft het bestuur van de Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn besloten om het merendeel van de evenementen die in voorbereiding waren voor het Najaarsfeest te cancelen.

Als gevolg van de wereldwijde pandemie heeft de Oranjevereniging vorig jaar het Najaarsfeest niet kunnen organiseren. Toen begin dit jaar het Rijks- vaccinatieprogramma op gang kwam en het kabinet positief berichtte over het versoepelen van de COVID-19 maatregelen, heeft de vereniging de draad weer opgepakt en is voorzichtig begonnen aan de voorbereiding van het Najaarsfeest van dit jaar. Voorzichtig, omdat hierbij  is uitgegaan van versoepeling van de maatregelen en niet van het afschaffen van alle maatregelen. Zoveel als mogelijk buitenevenementen, waarbij doorstroomlocaties mogelijk waren en festivals waarbij testen voor toegang de norm zou worden. Een lastige klus, maar het bestuur had het gevoel dat Katwijk aan den Rijn, al is het onder de randvoorwaarden van de COVID-19 maatregelen, een Najaarsfeest op prijs zou stellen.

Echter aan een groot deel van alle voorbereidingen is, door het bericht van het kabinet, deze week een einde gekomen. De beperkingen op eendaagse festivals/evenementen maakt het voor de vereniging onmogelijk om het Najaarsfeest zoals in voorbereiding uit te voeren. De verslagenheid bij de vrijwilligers is groot, omdat aan alle tijd die is gestoken in het voorbereiden van de evenementen nu in een klap een einde komt. Hiermee wil het bestuur uiteraard het besluit van het kabinet niet in twijfel trekken, ook het bestuur staat achter de maatregelen die genomen moeten worden voor de veiligheid van ons allemaal.

In nauw overleg met de gemeente Katwijk is het programma voor het komende Najaarsfeest gereduceerd naar een enkel tal evenementen die op een verantwoorde wijze kunnen worden uitgevoerd. Dit is uiteraard niet het Najaarsfeest zoals Katwijk aan den Rijn gewend is, maar meer een programma om het moment van het Najaarsfeest niet onopgemerkt voorbij te laten gaan. Voor alle andere evenementen betekent dit dat de vereniging de komende dagen alle aangegane verplichtingen op een nette wijze zal afhandelen en de bezoekers die tickets hebben gekocht gaat terugbetalen. Over de programmaonderdelen die nog wel doorgaan, wordt via de (social) media geïnformeerd.

X