Koop je tickets

Opgave goede doel

De Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn wil graag goede doelen ondersteunen. Een deel van de kaartverkoop zal hiervoor worden aangewend. Mocht u zo’n goed doel hiervoor in aanmerking willen laten komen geef dat dan aan bij de Oranjevereniging.

Hiervoor is nodig:

  • Een korte omschrijving van het goede doel en de doelgroep
  • Totale kosten die met dit doel gemoeid zijn
  • Naam en adres van degene die het doel vertegenwoordigd (alleen verenigingen/stichtingen komen hiervoor in aanmerking)
  • Aanmelding op: info@oranjeverenigingkatwijk.nl
  • Aanmelding vóór: 1 september 2019
X