Koop je tickets

Mail aan medewerkers

Onlangs hebben alle medewerkers van de Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn een mailbericht ontvangen met het verzoek om hun adresgegevens in de database van de Oranjevereniging te controleren en zo nodig aan te passen. Dit bericht wordt 1 maal per jaar aan alle medewerkers verzonden en komt van ovkatwijkaandenrijn@oranjeverenigingen.nl

Dit bericht is betrouwbaar en kan zonder risico worden geactiveerd om uw gegevens te controleren c.q. te  wijzigen.

X