Koop je tickets

Geen Najaarsfeest 2020

Wel versierde straten in Katwijk aan den Rijn De Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn heeft besloten dat het Najaarsfeest van dit jaar niet door gaat. De gebruikelijke festiviteiten in de laatste week van de maand augustus zijn een begrip in de regio en trekken jaarlijks duizenden bezoekers. Echter gezien de Corona pandemie heeft het bestuur van de vereniging besloten om het feest af te gelasten. Het bestuur is van mening dat het niet verantwoord is om een feest, met een omvang van het Najaarsfeest, door te laten gaan. Uiteraard valt het de vereniging zwaar dat het Najaarsfeest niet door kan gaan. Het is de afgelopen 75 jaar niet is voorgekomen dat het feest is afgelast. Niet alleen de bestuursleden betreuren de situatie, maar ook de 450 vrijwilligers die aan de vereniging zijn verbonden hebben de afgelopen maanden van het ene op het andere moment hun vrijetijdsbesteding zien wegvallen. Het is voor iedereen vreemd. Ook voor de sponsors van de vereniging, het feest is ook voor die bedrijven een moment in het jaar waarna wordt uitgekeken. Het merendeel van de sponsorgroep is de vereniging al jaren trouwen en respecteert het besluit van het bestuur. Natuurlijk is gekeken naar de mogelijkheden om het feest door te laten gaan. Echter de conclusie is dat als aan alle voorwaarden moet worden voldaan, het feest geen feest meer is. Daar komt bij dat je als organisator de verantwoording heb om de bezoekers veilig te ontvangen. De Oranjevereniging brengt komende week wel het gebruikelijk magazine uit. In het magazine wordt ruim aandacht besteed aan sponsors en vrijwilligers. Ook kijkt de Oranjevereniging in het magazine terug op de afgelopen jaren met een fotocollage van hoogtepunten van festiviteiten. Een oproep wordt gedaan in de richting van de straatcomités, om de straten van Katwijk aan den Rijn tijdens het Najaarsfeest te versieren. Hiermee wordt aan de slogan “gezelligheid Katwijk aan den Rijn” toch nog invulling gegeven. Een jaar geen Najaarsfeest, maar de vrijwilligers en het bestuur kijken uit naar het moment dat er weer wel een feest kan worden georganiseerd. In de tussentijd, blijf gezond en pas op elkaar!

X