Koop je tickets

Corona- maatregelen zitten Najaarsfeest in de weg!

De Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn heeft laten weten dat op basis van de huidige maatregelen, zoals getroffen door het kabinet in het kader van de Coronacrisis, het Najaarsfeest van Katwijk aan den Rijn niet kan doorgaan.

De voorzitter van de Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn, Jan de Winter, geeft aan dat de organisatie van het Najaarsfeest i n Katwijk aan den Rijn dit jaar erg lastig zal worden. Het kabinet heeft besloten dat “vergunning plichtige evenementen” tot 1 september aanstaande verboden zijn. De Winter geeft aan dat het Najaarsfeest een vergunning plichtig evenement is en om die reden niet kan worden gehouden. Dit betreft zeker de grote onderdelen van het Najaarsfeest, die veel bezoekers trekken en waarbij afstand tot elkaar houden een probleem kan opleveren. Er wordt nog gekeken of kleinschalige activiteiten voor specifieke doelgroepen wel kunnen worden gehouden. Al hoewel het volgens De Winter erg lastig zal worden om ook bij kleinschalige activiteiten te voldoen aan de geldende maatregelen.

Ondanks dat het niet doorgaan van het Najaarsfeest voor velen een tegenvaller is, heeft het bestuur meer dan begrip voor de maatregelen die het kabinet moet treffen om deze crisis te beheersen. Op dit moment gaan de eerste gedachten gaan uit naar degene die door het virus zijn getroffen en naar de overledenen. Ook leeft het bestuur mee met de bed rijven die zwaar worden getroffen door de crisis. Volgens De Winter zijn we in een situatie aangeland waarbij niet de eerste gedachten uitgaan naar het organiseren van een feest. Na de crisis is hier weer meer dan genoeg aanleiding toe.

Ook voor de medewerkers van de Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn is het niet doorgaan van het Najaarsfeest een teleurstelling. Maar ook deze begrijpen dat het niet ander kan en dat de veiligheid van een ieder nu voorop staat.

Het bestuur van de Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn kijkt uit naar betere tijden en zal zich daar waar mogelijk blijven inzetten voor de samenleving.

X