Koop je tickets

Cashless Betalen

Algemene Voorwaarden Cashless Betalen

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

“Cashless betalingen” is een betalingsmethode die gebruikt wordt tijdens het Evenement. De Organisatie behoudt zich het recht voor om andere betalingsmethodes toe te laten, zoals cash betalingen en/of betalingen via andere elektronische toestellen.
“Piek” is de officiële munt tijdens het Evenement. De “Piek” heeft een waarde van €2,74. De bezoeker kan “Piek” aankopen via de app uit de Google Play – en App Store. 
Door via de “Piek App” in te checken op het Evenement accepteert de bezoeker automatisch de Algemene Voorwaarden Cashless Betalen in dit artikel.
De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden indien het cashless systeem niet werkt, niet werkt zonder gebreken, of slechts deels werkt tijdens het Evenement.

ARTIKEL 2 TRANSACTIE DISPUTEN

Alle andere transactie disputen dienen zo snel mogelijk gemeld te worden bij het Piekunie Customer Service punt op het Evenement.

ARTIKEL 3: ONDERSTEUNING BIJ VERLIES OF DIEFSTAL VAN DE WAARE

De bezoeker blijft te allen tijde verantwoordelijk voor zijn cashless support (App, polsbandje of kaart) waarop de “Pieken” zijn opgeladen. De Organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal of verlies.
In geval van verlies of diefstal, kan de bezoeker zijn cashless support deactiveren via de medewerkers van Piekunie.

ARTIKEL 4: REFUNDS

Cashless “Piek” zullen pas 24 uur na het uitchecken van het Evenement terug betaalbaar zijn. Hierdoor zal de Organisator geen “Piek” terugbetalen tijdens de duur van het Festival (zelfs indien een bezoeker toegang tot het Festival ontzegd wordt).
Alle refunds zijn onderhevig aan een refund fee van €0,99.

4.1 Automatic refunds

Er zullen automatische refunds uitgevoerd worden voor alle overgebleven saldi. De Organisator zal ernaar streven deze automatische refunds binnen een periode van 5 werkdagen na 24 uur na het einde van het Evenement uit te voeren. Deze timing is onderhevig aan mogelijkse vertragingen die buiten de macht van de Organisator liggen. De refunds zullen op dezelfde betalingsmethode uitgevoerd worden als diegene gebruikt voor het aankopen van “Piek”. De timing wanneer de betaling zichtbaar is op het bewijs van de elektronische betalingsmethode hangt af van de munt, het land en de nodige verwerkingstijd waar de betalingsverwerker is gevestigd.
Refunds die in aanmerking komen voor automatische refund gebeuren automatisch. De Organisator kan bepaalde betalingen niet manueel blokkeren, noch is de Organisator gemachtigd de betalingsmethode van de refund aan te passen.

ARTIKEL 5: VERWERKING VAN BETALINGSGEGEVENS EN PRIVACY STATEMENTS

5.1 Piekunie

Voor de privacy policy van Piekunie, verwijzen wij u naar https://piek.app

X